Dưỡng cam Audi 1.8, 2.0 TFSI dùng cho xe Audi Q3, Q5, Audi A5, Audi A3 động cơ 1.8, 2.0 Gen 2, Gen 3

Dụng cụ cần thiết để hiệu chỉnh thời gian đánh lửa, phun xăng đúng thời điểm cho xe Audi động cơ 1.8, 2.0 TFSI

Bộ đầy đủ các chi tiết chốt cam, chốt tăng đưa, giữ trục cốt máy,…

Audi1.8TFSI