Dưỡng cam chuyên hãng dùng cho công việc sửa chữa, đại tu động cơ BMW động cơ N63- N74. Áp dụng chơ BMW động cơ V8, V12 như BMW 760Li V12, BMW 750Li V8….BMW 528i GT