Dưỡng cam Mercedes M270, M274 là dụng không thể thiếu trong công việc sửa chữa, bảo dưỡng, trung tu, đại tu động cơ Mercedes

 • M270 DE16 LA R

  75 kW version

  • 2015–2018 W176 A160
  • 2015–2018 W246 B160

  90 kW version

  • 2011–2018 W246 B180
  • 2012–2018 W176 A180
  • 2013–2019 C117 CLA180
  • 2015–2019 X156 GLA180

  M270 DE16 LA[edit]

  • 2011–2018 W246 B200
  • 2012–2018 W176 A200
  • 2013–2019 C117 CLA200
  • 2014–2019 X156 GLA200

  M270 DE20 LA[edit]

  115 kW version

  • 2013–2018 W246 B200 Natural Gas Drive
  • 2017–present GLA-Class H247 (Chinese market)

  135 kW version

  • 2013–2018 W246 B220
  • 2014–2018 W176 A220
  • 2015–2019 X253 GLC200
  • 2017–present GLA-Class H247 (Chinese market)

  155 kW version

  • 2012–2018 W176 A250
  • 2012–2018 W246 B250
  • 2013–2019 C117 CLA250
  • 2013–2019 X156 GLA250
  • 2015–2019 X253 GLC250
  • 2016–2019 Infiniti QX30

  160 kW version

  • 2015–2018 W176 A250 Sport
  • 2015–2019 C117 CLA250 Sport
  • M274 DE16 LA[edit]

   95 kW version

   • 2015–present W205 C160

   115 kW version

   • 2012–2013 W204 C180
   • 2013–2016 W212 E180
   • 2017–present W213 E180

   M274 DE20 LA[edit]

   115 kW version

   • 2013–2016 W212 E200 Natural Gas Drive

   135 kW version

   • 2013–2016 W212 E200
   • 2013–2016 X204 GLK200
   • 2014–2018 W205 C200
   • 2015–present R172 SLK200
   • 2016–present W213 E200

   155 kW version

   • 2013–2016 W212 E250
   • 2013–2016 X204 GLK250
   • 2014–2018 W205 C250
   • 2015–2018 W205 C350e
   • 2015-present V37 Q50/Nissan Skyline
   • 2016–present W213 E250
   • 2016–present W213 E350e
   • 2015–2019 X253 GLC350e
   • 2016–present Mercedes-Benz V-Class (Chinese market; known as the M274 920)
   • 2016-present CV37 Q60
   • 2018-present Y51 Q70[5][6]

   180 kW version

   • 2015–2018 W205 C300
   • 2015–2018 W213 E300
   • 2015–present X253 GLC300
   • 2015–present R172 SLK300
   • 2015–present X253 GLC300 / GLC300 4 Matic

   189 kW version

   • 2019–present W213 E300 EQ Boost